logo Triplan


Navštivte naše nové webové stránky

WWW.TRIPLAN.CZ
preload preload preload preload preload preload preload preload preload
Naše služby
Certifikace
Reference
Napsali o nás
Ceník
Kontakt
Zavoláme vám zpět

Energetické štítky

Základní informace o PENB

 

Co energetický štítek budovy představuje

průkaz energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy, známý též jako energetický štítek, energetický průkaz či PENB, je metodou hodnocení energetické náročnosti budovy. Výslednou veličinou je vypočtená měrná spotřeba energie v kWh/(m2·K). Energetický štítek umožňuje budovy srovnávat z hlediska spotřeby energií a tím i nákladů na provoz.
Metodika PENB hodnotí tyto parametry:

a) prostup tepla vnější obálkou budovy
b) způsob vytápění
c) způsob větrání
d) způsob chlazení
e) způsob úpravy vlhkosti
f) přípravu teplé vody
g) umělé osvětlení

 

 

Právní předpisy týkající se energetického štítku


Problematika PENB se řídí zákonem č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, a dále těmito vyhláškami:

a) vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
b) vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a posudku
c) vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Energetický štíek

 

 

Oprávnění zpracovávat energetický štítek


Jsme oprávněni zpracovávat energetický štítek náročnosti budovy. Číslo oprávnění našeho energetického specialisty je 1369.


zobrazit více

Průběh zpracování PENB

 

Průběh zpracování PENB

 

1) Objednávka PENB

Na základě objednávky (telefonicky, mailem či pomocí naší online kalkulace PENB) s Vámi dohodneme termín realizace a další detaily týkající se zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, například zaměření skutečného stavu budovy.

2) Podklady pro zpracování PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy se zpracovává podle skutečného stavu budovy. V případě, že máte projektovou dokumentaci odpovídající skutečnému současnému stavu budovy, nebude potřeba objekt zaměřovat. V opačném případě za Vámi náš tým přijede, budovu zaměří a zjistí si veškeré potřebné informace pro zhotovení PENB.

Ke zpracování energetického průkazu budeme potřebovat tyto podklady:

a) výkresy půdorysů všech podlaží vč. sklepa a jiných nevytápěných či neobývaných prostor
b) výkres řezu budovou

Energetický průkaz pro RD, BDc) výkres pohledů
d) skladby všech konstrukcí vč. tloušťek jednotlivých vrstev
e) technickou zprávu, nebo popis způsobu vytápění + výrobce a typ zdroje tepla
f) technickou zprávu, nebo popis způsobu přípravy teplné vody + výrobce a typ zásobníku
g) technickou zprávu k systému VZT, je-li v budově instalován
h) technickou zprávu k systému KLM, je-li v budově instalován

Ke zpracování bude potřeba také několik fotografií skutečného stavu budovy - exteriéru
i interiéru. Poskytnutí fotodokumentace skutečného stavu objektu nám pomůže
k přesnějšímu vyhodnocení energetické náročnosti.

3) Zhotovení energetického štítku

Po obdržení veškerých podkladů pro zhotovení PENB začínáme se zpracováním. Energetický průkaz se zpracovává elektronicky pomocí simulačního softwaru, skutečný stav se porovnává s referenční budovou, na základě tohoto výsledku je pak budova zařazena do příslušné energetické třídy.
V hodnocení energetické náročnosti budovy je objekt zařažen do třídy A až G, A je velmi úsporná, G je mimořádně nehospodárná.

4) Předání energetického štítku

Po zhotovení Vám předáme 3x originál PENB (na přání více originálů). V případě, že byl energetický průkaz zpracován na základě projektové dokumentace v tištěné podobě, dokumentaci ke štítku přiložíme a vracíme Vám zpět.

5) Platba

Standardně probíhá platba po obdržení PENB, splatnost faktury dáváme běžně 10 pracovních dnů (14 kalendářních dnů).


zobrazit více

Reference

 

Realizace zpracování PENB


Máme reference z Ostravy, Olomouce i z Brna. Průkaz energetické náročnosti budovy, (PENB), jsme pro Vás zpracovali například pro tyto budovy:


Partneři


Energetické štítky dlouhodobě zpracováváme pro:

Realitní společnost České spořitelny, a.s. - výhradní zpracovatel PENB pro Jihomoravský kraj
Intoza s.r.o. - Ing. Jan Neuwirt
Moravia Wood trading s.r.o. - Ing. Martin Dobiáš
Důmrealit.cz - Milan Palásek
Seznam vybraných realizací

 

 • Vratimov - PENB pro prodej RD
 • Karviná - PENB pro novostavbu RD firmy Moravia Wood s.r.o.
 • Ostrava - PENB pro prodej RD
 • Dobrá - PENB pro pronájem RD
 • Petřvald - PENB pro prodej RD
 • Lysá nad Labem - PENB pro novostavbu RD
 • Šenov - PENB pro novostavbu RD firmy Moravia Wood s.r.o.
 • Rožnov pod Radhoštěm - PENB pro rekonstrukci RD
 • Olbramice - PENB pro prodej RD
 • Ostrava - PENB pro rekonstrukci domu technického zázemí Povodí Odry, s. p.
 • Ohrozim - PENB pro prodej RD
 • Opava - PENB pro pronájem bytů v bytovém domě po rekonstrukci
 • Vratimov - PENB pro novostavbu RD firmy Moravia Wood s.r.o.
 • Vojničky - PENB pro prodej RD
 • Praha - PENB pro panelový dům o 3 vchodech před rekonstrukcí
 • Olomouc - PENB pro prodej bytu v novostavbě
 • Brno - PENB pro prodej vilky
 • Dětmarovice - PENB pro prodej stávajícího RD po částečné rekonstrukci
 • Ostrava - PENB pro prodej stávajícího řadového RD
 • Petřvald - PENB pro novostavbu rodinného domu
 • Popůvky - PENB pro prodej části řadového domu
 • Ostrava - PENB pro rekonstrukci dvougeneračního RD
 • Dolní Lutyně - PENB pro prodej stávajícího RD
 • Brno - PENB pro prodej bytu v novostavbě
 • Ostrava - PENB pro stávající a nový stav BD jako podklad pro bankovní úvěr
 • Nová Ves - PENB pro prodej rodinného domu
 • Olomouc - PENB pro prodej bytu v novostavbě v Olomouci

zobrazit více

Kdo má povinnost mít PENB

 

Kdo má povinnost mít PENB


Podle zákona č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, je povinen mít zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):

1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, při:

a) výstavbě nových budov
b) větších změnách dokončené stavby (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla)
c) prodeji budovy nebo její ucelené části (vč. prodeje bytu)
d) pronájmu budovy
e) pronájmu ucelené části budovy (byt) - nově od 1. ledna 2016

2) Budovy užívané orgánem veřejné moci musí mít zpracovaný PENB:

a) od 1. července 2013, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m2
b) od 1. července 2015, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 250 m2Povinnost zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy

 

Kdo je od povinnosti oproštěn


Podle zákona č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, není potřeba mít zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
b) u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové zóně (vč. budov, u kterých je památkově chráněno průčelí)
c) u budov pro náboženské účely - kostely, modlitebny
d) u budov zapsaných v katastru nemovitností jako budovy pro rekreaci - chaty, chalupy
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ/rok
f) při větší změně dokončených staveb, pokud je energetickým auditem prokázána technická či ekonomická nevhodnost


zobrazit více

Často kladené dotazy

 

Jaké podklady jsou nutné pro zpracování PENB?

Pro průkaz energetické náročnosti budovy budeme potřebovat:

a) výkresy půdorysů všech podlaží vč. sklepa a jiných nevytápěných či neobývaných prostor
b) výkres řezu budovou

c) výkres pohledů
d) skladby všech konstrukcí vč. tloušťek jednotlivých vrstev
e) technickou zprávu, nebo popis způsobu vytápění + výrobce a typ zdroje tepla
f) technickou zprávu, nebo popis způsobu přípravy teplné vody + výrobce a typ zásobníku
g) technickou zprávu k systému VZT, je-li v budově instalován
h) technickou zprávu k systému KLM, je-li v budově instalován


Ke zpracování bude potřeba také několik fotografií skutečného stavu budovy - exteriéru i interiéru. Poskytnutí fotodokumentace skutečného stavu objektu nám pomůže k přesnějšímu vyhodnocení energetické náročnosti.
Důležitým předpokladem je, že pokud nám poskytnete projektovou dokumentaci k budově, bude zcela přesně odpovídat současnému stavu budovy (rozměry, okna, dveře, atd.). Pokud bude odpovídat částečně, přijedeme za Vámi a vše potřebné si změříme.

 

Budu zateplovat svůj dům, musím mít energetický průkaz?

Vyhláška říká, že při větší změně dokončené stavby je potřeba zpracovat energetický štítek, za což lze zateplení považovat.
Také záleží, zda pro zateplení je potřeba ve Vašem městě stavební povolení či ohláška. V tomto případě lze očekávat, že po Vás stavební úřad bude energetický průkaz požadovat.

Prodávám svůj dům/byt/nemovitost, kdy nejpozději musím mít zpracovaný PENB?

Energetický průkaz předává prodávající kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Hodlám postavit novostavbu rodinného domu, do jaké energetické třídy může být zařazen můj dům?

V celkovém hodnocení Váš dům musí spadat do skupiny A až C, tedy mimořádně hospodárná až úsporná. Zároveň také platí, že veškeré konstrukce musí splňovat minimálně požadované hodnoty prostupu tepla dle ČSN 73 05 40. U novostaveb je také potřeba plnit požadavek na primární neobnovitelnou energii, což bývá častý problém novostavby.

Plánuji novostavbu RD a chci mít elektrické vytápění a přípravu TV v elektrickém zásobníku.

Z hlediska primární neobnovitelné energie (vyhláška č. 78/2013 Sb.) je to problém, protože elektřina ze sítě jako energonositel má vysoký faktor nebnovitelnosti, což v praci znamená, že pro novostavbu vytápěnou pouze pomocí elektrické energie nemůže být vystaven PENB. V praxi je řešení takové, že kromě vytápění elektrickou energií investor zvolí ještě jeden zdroj tepla - např. krbová kamna s teplovodním výměníkem, plynový kotel, TČ apod., tedy zdroje s nižším faktorem neobnovitelnosti pro energonositel. Nevíte si rady, zda tuto záležitost máte správně vyřešenou? Kontaktujte nás.

Jak probíhá zpracování PENB?

Váš objekt pomocí speciálního softwaru modelujeme a porovnáváme s totožnou budovou, která by měla ideální parametry podle ČSN (tzv. referenční budova). Na základě tohoto porovnání se vytvoří hranice jednotlivých energetických skupin a následně dojde k zařazení Vašeho objektu do dané energetické skupiny.
Časová náročnost této simulace a celého procesu je otázkou několika hodin, u větších objektů i dnů.

Mám starší objekt, který chci prodat, a nemám k němu žádnou dokumentaci. Z jakých úkonů se skládá celková cena za PENB?

Cena se skládá z dopravného na adresu budovy, zaměření skutečného stavu budovy a zpracování energetického průkazu. Pro zjištění ceny energetického průkazu pro Vaši budovu vyzkoušejte náši online cenovou kalkulaci, nebo nás kontaktujte.

Jaký je rozdíl mezi energetickým štítkem, energetickým průkazem a PENB?

Žádný, energetický průkaz je to samé, jako energetický štítek, a také jako PENB. Správným názvem je PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB), ostatní zmíněné dva jsou však častěji používané a více zažité.

Co znamená celková energeticky vztažná plocha a jaký je její rozdíl oproti podlahové ploše?

Podlahová plocha je plocha jednotlivých místností stanovená z vnitřních rozměrů, energeticky vztažná plocha je plocha části budovy, kde je upravováno vnitřní prostředí (místnosti, které jsou vytápěny, nebo je zde VZT, KLM apod.) a stanovuje se z vnějších rozměrů, tedy podél vnějšího obvodu stěn ohraničujících tuto místnost.
Příklad: Dvoupodlažní rodinný dům se sklepem, bez půdního prostoru. Radiátory jsou umístěny ve všech místnostech v obou podlažích, sklep je nevytápěný. Energeticky vztažná plocha tohoto objektu je tedy půdorysná plocha domu vč. obvodových stěn a je součtem těchto ploch v obou patrech.


zobrazit více

Cenový kalkulátor

Co je online cenový kalkulátor pro PENB?


Vyplněním získáte orientační cenu, za kterou jsme schopni pro Vás zpracovat PENB. Po vyplnění kontaktních údajů a odeslání Vás budeme obratem kontaktovat a domluvíme veškeré podrobnosti pro získání průkazu energetické náročnosti budovy.

Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH.


zobrazit více

Galerie: PENB